Telefon: 68 347 7300
A-   A   A+     A  A
Narodowy Program Szczepień przeciwko COVID-19

SPZOZ w Wolsztynie został wyznaczony do realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19.

W Polsce w pierwszej kolejności zaszczepione będą osoby najbardziej narażone na zakażenie koronawirusem z racji swoich zawodowych obowiązków. Są wśród nich:

Komunikat dla osób z gr 0

Wszystkie osoby, które mieszczą się w gr 0 proszone są o zgłoszenie do 14.01 chęci zaszczepienia za pośrednictwem formularza dostępnego na online https://szczepieniakadry.rcb.gov.pl/ oraz zgłoszenie się do wybranego szpitala węzłowego w celu umówienia terminu szczepienia.
Osoby, które nie zgłoszą się do szpitala węzłowego w tym terminie, będą mogły zapisać się na szczepienie później w wybranym populacyjnym punkcie szczepień lub specjalnie utworzonym punkcie szczepień w szpitalu rezerwowym/prowadzącym szpital rezerwowy.
Specjalnie dla medyków od 12.01 zostaną otwarte dodatkowe punkty szczepień w szpitalach rezerwowych lub szpitalach macierzystych w 5 miastach: Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Poznań. Tam mogą zgłaszać się osoby posiadające prawo wykonywania zawodu.
Punkty szczepień w szpitalach rezerwowych - link https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-dla-osob-z-gr-0.

Szczepienia populacyjne

Od 15 stycznia 2021r. rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat.
Od 22 stycznia 2021r. zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70. roku życia.

25 stycznia 2021r. rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów. Stopniowo szczepionka przeciw COVID-19 będzie udostępniana kolejnym grupom wiekowym i zawodowym.

Zmiana kolejności szczepień (20.01.2021r.)
Etap 1 Narodowego Programu Szczepień

1A Seniorzy 60 +
- na chwilę obecną rejestracja osób 80+ i 70+

1B Osoby z chorobami przewlekłymi
- m.in. osoby po przeszczepach i dializowane, wentylowane mechanicznie, z chorobami nowotworowymi

1C Nauczyciele i służby mundurowe

Osoby powyżej 60. roku życia będą szczepione począwszy od osób najstarszych, z pierwszeństwem dla tych, którzy są aktywni zawodowo, są w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia oraz z chorobami współistniejącymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19.
Każda osoba, która otrzyma automatycznie wystawione e-skierowanie, może zapisać się na szczepienia, a sam proces wystawienia skierowania nie będzie wymaga bezpośredniej obecności pacjenta. Pacjent nie musi wiedzieć, że zostało wystawione dla niego skierowanie do szczepienia, musi tylko mieć wiedzę, że należy do tej kategorii wiekowej, która jest w tej chwili szczepiona.
Pacjenci, u których występują choroby współistniejące mogą zgłosić się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej z prośbą o wystawienie e-skierowania niezależnie od grupy wiekowej, w jakiej się znajdują. Lista chorób współistniejących obejmuje: przewlekłe choroby nerek, deficyty neurologiczne (np. demencja), choroby płuc, choroby nowotworowe, cukrzycę, POChP, choroby naczyń mózgowych, nadciśnienie tętnicze, niedobory odporności, choroby układu sercowo-naczyniowego, przewlekłe choroby wątroby, otyłość, choroby związane z uzależnieniem od nikotyny, astmę oskrzelową, talasemię, mukowiscydozę, anemię sierpowatą.
Optymalny czas szczepienia w przypadku pacjentów onkologicznych należy skonsultować z lekarzem kwalifikującym do szczepienia.
W przypadku osób po operacji, jeżeli nie występują objawy choroby z gorączką, można się zaszczepić. Decyzję jednak podejmuje osoba kwalifikująca do szczepienia, na podstawie wywiadu i badania.
Każdy lekarz z dostępem do aplikacji webowej gabinet.gov.pl, niezależnie od faktu posiadania umowy z NFZ. może wystawić dla pacjenta indywidualne e-skierowania na szczepienia.

E-skierowanie będzie ważne przez 60 dni.

Możliwości zapisania się na szczepienia: Punkt szczepień przy POZ przy SPZOZ w Wolsztynie - rejestracja tel. (68) 384 27 17 i kom. 501 334 593, czynna w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.

UWAGA!

Osoby, które wyraziły chęć zaszczepienia się przeciw Covid19 proszone są o zgłoszenie się w wyznaczonym dniu do punktu szczepień z wypełnionym kwestionariuszem szczepienia wraz z oświadczeniem.

kwestionariusz szczepienia z oświadczeniem - pobierz

Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Zgodnie z decyzją nr 1/2021 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 stycznia 2021 r. Gmina Wolsztyn realizować będzie zadanie pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Transport dotyczy osób niepełnosprawnych oraz mających trudności w dostępie do punktu szczepień.

Osoby uprawnione do dowozu do punktów szczepień:
a) osoby niepełnosprawne, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
b) osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień, w przypadku miast poniżej 100 tys. osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich;
c) osoby powyżej 70 roku życia, mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień, w przypadku miast powyżej 100 tys. mieszkańców.

Infolinia Urzędu Miejskiego w Wolsztynie – Biuro Obsługi Klienta - tel. (68) 347 45 00.
Telefon czynny w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Wolsztynie.

Oświadczenie dot. skorzystania z transportu na szczepienie należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Wolsztynie osobiście lub przesłać drogą elektroniczną - um@wolsztyn.pl

klauzula transport szczepienia - pobierz
oswiadczenie transport covid - pobierz


W Punkcie szczepień przy POZ przy SPZOZ w Wolsztynie podczas rejestracji telefonicznej pacjent może również zgłosić potrzebę dowozu do punktu szczepień.


15 stycznia 2021r. został uruchomiony formularz zgłoszenia do szczepienia dla wszystkich osób powyżej 18 roku życia. Formularz jest dostępny pod linkiem https://www.gov.pl/web/szczepimysie/zgloszenia

Szczegółowe i najbardziej aktualne informacje na temat szczepień można uzyskać, dzwoniąc na bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 pod numer 989.

Blisko 500 konsultantów przez całą dobę, siedem dni w tygodniu odpowiada na pytania dotyczące zarówno organizacji szczepień jak i kwestii związanych z samym podaniem szczepionek. Informacje są udzielane w czterech językach: polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim. Połączenie z infolinią Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 jest bezpłatne.

Numer dla osób dzwoniących z zagranicy oraz dla abonentów operatorów nie obsługujących numerów specjalnych: (22) 62 62 989.

Szczegółowe informacje:
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/informacje
zmodyfikowano: 2021-01-21 07:35:55   

Witryny powiązane

Powiat Wolsztyn Miasto Wolsztyn Gmina Przemęt Gmina Siedlec Stowarzyszenie SNRRSP NFZ Poznań BIP Szpitala
System Zarządzania Jakością Ranking Rzeczpospolita 2019 Ranking Rzeczpospolita 2018 Akredytacja