Telefon: 68 347 7300
A-   A   A+     A  A
Start « O Szpitalu «

PN/15/2016

Przetarg PN/15/2016 na Wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji i etapu inwestycji pod nazwą: przebudowa i rozbudowa obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie w celu dostosowania do wymagań rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 26.06.2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (dz. u. 2012, poz. 739)

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki do SIWZ (1,5MB)
Projekt budowlany (246MB)
Projekt wykonawczy (223MB)
STWiOR (1MB)
Inwentaryzacja budynku B (347MB)
Inwentaryzacja budynku E (80,2MB)

Dodano 2016-08-02
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana terminu otwarcia ofert

Dodano 2016-08-03
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania
Sprostowanie
Zmodyfikowana SIWZ
Zmodyfikowane załączniki do SIWZ

Dodano 2016-08-04
Sprostowanie
Sprostowany zał. nr 34

Dodano 2016-08-22
Ogłoszenie wyniku
zmodyfikowano: 2016-07-19 00:00:00   

Witryny powiązane

Powiat Wolsztyn Miasto Wolsztyn Gmina Przemęt Gmina Siedlec Stowarzyszenie SNRRSP NFZ Poznań BIP Szpitala
System Zarządzania Jakością Ranking Rzeczpospolita 2018 Ranking Rzeczpospolita 2018 Akredytacja