Telefon: 68 347 7300
A-   A   A+     A  A
Start « O Szpitalu «

PN/22/2018Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wewnętrzne roboty instalacyjno- budowlane na potrzeby utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR)" w ramach Umowy o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0257/18-00/453/2018/128Projektu pn. „Budowa i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZOZ w Wolsztynie" nr POIS.09.01.00-00-0257/18 w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Ogłoszenie
SIWZ
Umowa wzór
Klauzula dla zamawiającego
Wytyczne do SOR
Załączniki SOR
załącznik SIWZ nr3 medyczne mosty zasilające
Dokumentacja techniczna
Przedmiary


Dodano 2018-11-02

Informacja po otwarciu ofert

Dodano 2018-11-16

Informacja o unieważnieniu postępowania
zmodyfikowano: 2018-10-18 09:27:42   

Witryny powiązane

Powiat Wolsztyn Miasto Wolsztyn Gmina Przemęt Gmina Siedlec Stowarzyszenie SNRRSP NFZ Poznań BIP Szpitala
System Zarządzania Jakością Ranking Rzeczpospolita 2018 Ranking Rzeczpospolita 2018 Akredytacja