Telefon: 68 347 7300
A-   A   A+     A  A
Start « O Szpitalu «

PN/20/2018Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: „Wewnętrzne roboty instalacyjnobudowlane na potrzeby utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR)" PN/20/2018 w ramach Umowy o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0257/18-00/453/2018/128 Projektu pn. „Budowa i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZOZ w Wolsztynie" nr POIS.09.01.00-00-0257/18 w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Ogłoszenie
SIWZ
Wytyczne do SOR
Klauzula dla zamawiającego
Umowa
Zalaczniki SOR
Załącznik SIWZ nr3 medyczne mosty zasilające
Dokumentacja techniczna
Przedmiary


Dodano 2018-10-01

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyjaśnienia

Dodano 2018-10-08

Informacja po otwarciu ofert

Dodano 2018-10-12

Wynik
zmodyfikowano: 2018-10-12 13:37:54   

Witryny powiązane

Powiat Wolsztyn Miasto Wolsztyn Gmina Przemęt Gmina Siedlec Stowarzyszenie SNRRSP NFZ Poznań BIP Szpitala
System Zarządzania Jakością Ranking Rzeczpospolita 2018 Ranking Rzeczpospolita 2018 Akredytacja