Telefon: 68 347 7300
A-   A   A+     A  A
Start « O Szpitalu «

PN/17/2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie zaprasza Państwa do złożenia oferty na: wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji II etapu inwestycji w zakresie: „Przebudowy i rozbudowy obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie w celu dostosowania do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2012, poz. 739)”.

Ogłoszenie
SIWZ
Wzór umowy
Klauzula dla zamawiającego
zalaczniki_bud. B
dokumentacja techniczna

Dodano 2018-08-20

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacje
Wyjaśnienia

Dodano 2018-08-23

Wyjaśnienia II

Dodano 2018-08-27

Informacja po otwarciu ofert

Dodano 2018-09-06

Unieważnienie
zmodyfikowano: 2018-08-27 13:29:54   

Witryny powiązane

Powiat Wolsztyn Miasto Wolsztyn Gmina Przemęt Gmina Siedlec Stowarzyszenie SNRRSP NFZ Poznań BIP Szpitala
System Zarządzania Jakością Ranking Rzeczpospolita 2018 Ranking Rzeczpospolita 2018 Akredytacja