Telefon: 68 347 7300
A-   A   A+     A  A
Start « O Szpitalu «

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologi i Intensywnej Terapii

Nabór zakończony
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie, ogłasza konkurs na stanowisko:

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. (Dz. U. rok 2011,nr151,poz.896).
Oferty wraz z dokumentami określonymi w § 12 Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. (Dz. U. z 2012r. poz.182 z późn. zm. ) należy składać w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia o konkursie na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
ul. Wschowska 3,
64-200 Wolsztyn
z adnotacją na kopercie:

„Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii ” wraz z podaniem imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu korespondencyjnego.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie są udostępniane do wglądu w sekretariacie Dyrektora znajdującym się w budynku D Zakładu, przy ul. Wschowskiej 3, w godzinach od 8:00 do14:00.
Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert. O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

zmodyfikowano: 2017-06-21 11:06:03   

Witryny powiązane

Powiat Wolsztyn Miasto Wolsztyn Gmina Przemęt Gmina Siedlec Stowarzyszenie SNRRSP NFZ Poznań BIP Szpitala System Zarządzania Jakością Ranking Rzeczpospolita 2018 Ranking Rzeczpospolita 2018