Telefon: 68 347 7300
A-   A   A+     A  A
Start « O Szpitalu «

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacyjnego

Nabór zakończony

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie ogłasza konkurs na stanowisko:

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacyjnego

Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. (Dz. U. rok 2011 nr 151 poz. 896).
Oferty wraz z dokumentami określonymi w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. (Dz. U. z 2012r. poz. 182 z późn. zm.) należy składać w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia o konkursie na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie,
ul. Wschowska 3,
64-200 Wolsztyn

z adnotacją na kopercie:

"Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacyjnego" wraz z podaniem imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie są udostępnianie do wglądu w sekretariacie Dyrektora, znajdującym się w budynku D zakładu, przy ul. Wschowskiej 3, w godzinach od 8:00 do 14:00.
Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert. O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

zmodyfikowano: 2017-02-16 22:10:05   

Witryny powiązane

Powiat Wolsztyn Miasto Wolsztyn Gmina Przemęt Gmina Siedlec Stowarzyszenie SNRRSP NFZ Poznań BIP Szpitala System Zarządzania Jakością Ranking Rzeczpospolita 2018 Ranking Rzeczpospolita 2018