Telefon: 68 347 7300
A-   A   A+     A  A
Start « O Szpitalu «

Inspektor ochrony danych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku

Inspektor ochrony danych

Niezbędne kwalifikacje, kompetencje oraz doświadczenie zawodowe:

 1. Kwalifikacje zawodowe:
  • wykształcenie: wyższe
  • kierunek: prawo, administracja, informatyka
  • certyfikaty: wskazane szkolenie w zakresie ochrony danych osobowych,
  • uprawnienia: ---
 2. Kompetencje: wymagana wiedza z zakresu przepisów o ochronie danych osobowych, dokładność, terminowość, skrupulatność, umiejętność samodzielnego organizowania pracy, umiejętność pracy w zespole i z zespołem, zdolności komunikacyjne, zdolność do analizowania i rozwiązywania problemów, kreatywność.
 3. Doświadczenie zawodowe: wskazane
 4. Staż pracy: ---
Ogólny zakres obowiązków:

Wymagane dokumenty:

Oświadczenia, o których mowa powyżej mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko inspektor ochrony danych, ogłoszonego 29 kwietnia 2019 r. i prowadzonego przez SPZOZ w Wolsztynie. "
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez SPZOZ w Wolsztynie przez okres najbliższych 9 miesięcy."

Oferujemy: Dokumenty należy składać w Sekretariacie SPZOZ w Wolsztynie lub przesłać pocztą do dnia 17.05.2019 pod adresem:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie, Ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn
z dopiskiem "Oferta pracy na stanowisko……."
lub na e-mail: sekretariat@spzozwolsztyn.pl
Bliższych informacji udziela M.Horowska, kontakt 501-334-542
Aplikacje, które wpłyną do SPZOZ w Wolsztynie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

zmodyfikowano: 2019-05-24 08:58:57   

Witryny powiązane

Powiat Wolsztyn Miasto Wolsztyn Gmina Przemęt Gmina Siedlec Stowarzyszenie SNRRSP NFZ Poznań BIP Szpitala
System Zarządzania Jakością Ranking Rzeczpospolita 2019 Ranking Rzeczpospolita 2018 Akredytacja