Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nadużyć finansowych.
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w SPZOZ w Wolsztynie uruchomiony został tzw. mechanizm sygnalizacyjny, umożliwiający zgłaszanie podejrzeń wystąpienia nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W przypadku zidentyfikowania sytuacji występowania nadużycia finansowego należy przekazać zgłoszenie na adres: mgalwa@spzozwolsztyn.pl. Zgłoszenie powinno zawierać przede wszystkim elementy takie jak: W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.

Ponadto, dla instytucji wdrażających POIiŚ 2014-2020, Ministerstwo Rozwoju również wprowadziło mechanizm sygnalizacyjny szczegółowo opisany na stronie internetowej http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci

W celu dokonania zgłoszenia należy:
• skorzystać z formularza, dostępnego na stronie internetowej (https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/)

lub

• wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
W ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
FUNDUSZE UNIJNE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI