Telefon: 68 347 7300
A-   A   A+     A  A

ProjektProjekt pt. „Działanie związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach działania 7.2. usługi spoleczne i zdrowotne, poddziałania 7.2.2.usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkuroswe w zakresie epidemii COVID-19 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

SPZOZ w Wolsztynie otrzymał w ramach umowy zawartej 14.08.2020 z Urzędem Marszałkowskim Respirator Monnal T60 firmy Air Liquide Medical System dla pacjentów oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.zmodyfikowano: 2020-10-01 14:09:08   

Witryny powiązane

Powiat Wolsztyn Miasto Wolsztyn Gmina Przemęt Gmina Siedlec Stowarzyszenie SNRRSP NFZ Poznań BIP Szpitala
System Zarządzania Jakością Ranking Rzeczpospolita 2019 Ranking Rzeczpospolita 2018 Akredytacja