Telefon: 68 347 7300
A-   A   A+     A  A

Uzyskanie statusu Szpitala Akredytowanego

        Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie informuje, że w piśmie z dnia 17 czerwca 2019 r. uzyskał potwierdzenie z Ministerstwa Zdrowia o udzieleniu podmiotowi leczniczemu – Akredytacji.

logo akredytacja Na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej Minister Zdrowia przyznał Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie Certyfikat Akredytacyjny.
Ocena realizacji standardów została dokonana przez niezależnych wizytatorów powołanych przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie.
Certyfikat jest potwierdzeniem spełnienia standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania jednostki. Dowodzi, że szpital dokłada wszelkiej staranności, aby opieka dostarczana pacjentom była najwyższej jakości, bezpieczna i skuteczna. Potwierdza również posiadanie dużej wiedzy i doświadczenia kadry zarządzającej w prowadzeniu jednostki oraz profesjonalne działania pozostałego personelu w realizacji codziennych obowiązków.
Najważniejszym beneficjentem akredytacji jest pacjent.
Szpital starał się o akredytację z własnej inicjatywy a pierwszy certyfikat uzyskał w 2019 r., który obowiązywać będzie do 2022 roku.

Z poważaniem
Dyrektor SPZOZ w Wolsztyniezmodyfikowano: 2019-07-24 08:47:12   

Witryny powiązane

Powiat Wolsztyn Miasto Wolsztyn Gmina Przemęt Gmina Siedlec Stowarzyszenie SNRRSP NFZ Poznań BIP Szpitala
System Zarządzania Jakością Ranking Rzeczpospolita 2019 Ranking Rzeczpospolita 2018 Akredytacja