Telefon: 68 347 7300
A-   A   A+     A  A

Podpisanie umowy na SORINFORMACJA W ZAKRESIE REALIZACJI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO O SYGN. PN/25/2018

pn.:
„Wewnętrzne roboty instalacyjno- budowlane na potrzeby utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR)" znak: PN/25/2018
prowadzonego w ramach Umowy o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0257/18-00/453/2018/128 Projektu pn. „Budowa i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZOZ w Wolsztynie" nr POIS.09.01.00-00-0257/18 w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r.1986) została wybrana oferta najkorzystniejsza, za którą została uznana oferta firmy:

„ORLIKON” sp. z o.o., ul. Za Groblą 1, 61-860 Poznań

W dniu 11. stycznia 2019 roku z w/w/ firmą została zawarta Umowa nr 1/2019.
Prace budowlane rozpoczną się w III dekadzie bieżącego miesiąca i będą trwały do 30 kwietnia 2019r. Zakres prac obejmuje w szczególności wykonanie ścianek działowych, robót wykończeniowych ścian i sufitów, podłoży i posadzek, stolarki drzwiowej, robót sanitarnych, robót elektrycznych niskoprądowych, sieci logicznych, instalacji gazów medycznych, instalacji wod-kan, instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, malowania, dostawę wraz z montażem i uruchomieniem medycznych mostów zasilających, dostawę wraz z montażem lamp zabiegowych, przeprowadzenie prac wykończeniowych, wykonanie instalacji przyzywowej
Wartość zawartej Umowy opiewa na kwotę: 2 597 994,90 zł brutto

zmodyfikowano: 2019-01-12 07:13:11   

Witryny powiązane

Powiat Wolsztyn Miasto Wolsztyn Gmina Przemęt Gmina Siedlec Stowarzyszenie SNRRSP NFZ Poznań BIP Szpitala
System Zarządzania Jakością Ranking Rzeczpospolita 2018 Ranking Rzeczpospolita 2018 Akredytacja