Telefon: 68 347 7300
A-   A   A+     A  A

Oficjalne otwarcie Pracowni Fizjoterapii

Dnia 12 grudnia 2018 roku odbyło się oficjalne otwarcie Pracowni Fizjoterapii. Dyrektor SPZOZ w Wolsztynie Tadeusz Tofel powitał zebranych gości oraz pracowników szpitala a Kierownik Pracowni Fizjoterapii Piotr Ceglarek opisał historię Fizjoterapii w SPZOZ w Wolsztynie. Swoje gratulacje złożyli na ręce Dyrektora SPZOZ w Wolsztynie Starosta Wolsztyński Jacek Skrobisz wraz z Zarządem Powiatu, Wójt Gminy Przemęt Janusz Frąckowiak oraz Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Błaszczyk.

Warto poinformować, że w 2017 roku przyjęto w Pracowni Fizjoterapii 1500 pacjentów i wykonano 49165 tysięcy zabiegów w ambulatoryjnych

Wykonywane zabiegi w Pracowni Fizjoterapii to m.in.:

- Laseroterapia
- Elektroterapia
- Światłolecznictwo
- Masaż suchy
- Hydroterapia
- Krioterapia
- Ćwiczenia ruchowe

Inwestycja ta była możliwa dzięki Wielkopolskiemu Regionalnemu Programowi Operacyjnemu na lata 2014-2020 pt. – „Poprawa jakości i dostępności do udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej i wyposażenia oraz modernizację infrastruktury w SPZOZ w Wolsztynie.”

Nowo powstała Pracownia Fizjoterapii jest częścią całego projektu
Wartość wykonanych prac w Pracowni Fizjoterapii – 552 270,00 zł

Modernizacja Pracowni Fizjoterapii polegała na przeniesieniu jej z lokalizacji z budynku "A" do nowych pomieszczeń. Pozwoliło to na rozwój zintegrowanego systemu wczesnej diagnozy i rehabilitacji oraz wspieranie powszechnego dostępu do rehabilitacji w środowisku lokalnym przez łatwy dostęp do Pracowni Fizjoterapii – w tym usunięcie obecnych barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami - wraz z jej doposażeniem w nowoczesną aparaturę rehabilitacyjną, co pozytywnie wpłynie na poprawę dostępności do rehabilitacji w środowisku lokalnym.

Łączny koszt zakupy sprzętu i wyposażenia medycznego – 161 590,00 zł

Czas realizacji inwestycji od 04.06.2018 r. do 29.11.2018 r.

Zakończenie fiza 2018 Zakończenie fiza 2018 Zakończenie fiza 2018 Zakończenie fiza 2018 Zakończenie fiza 2018 Zakończenie fiza 2018 Zakończenie fiza 2018 Zakończenie fiza 2018 Zakończenie fiza 2018 Zakończenie fiza 2018 Zakończenie fiza 2018 Zakończenie fiza 2018 Zakończenie fiza 2018 Zakończenie fiza 2018 Zakończenie fiza 2018 Zakończenie fiza 2018 Zakończenie fiza 2018 Zakończenie fiza 2018 Zakończenie fiza 2018 Zakończenie fiza 2018 Zakończenie fiza 2018 Zakończenie fiza 2018 Zakończenie fiza 2018 Zakończenie fiza 2018 Zakończenie fiza 2018 Zakończenie fiza 2018 Zakończenie fiza 2018 Zakończenie fiza 2018 Zakończenie fiza 2018 Zakończenie fiza 2018 Zakończenie fiza 2018 Zakończenie fiza 2018 Zakończenie fiza 2018 Zakończenie fiza 2018 Zakończenie fiza 2018 Zakończenie fiza 2018 Zakończenie fiza 2018 Zakończenie fiza 2018 Zakończenie fiza 2018 Zakończenie fiza 2018

Witryny powiązane

Powiat Wolsztyn Miasto Wolsztyn Gmina Przemęt Gmina Siedlec Stowarzyszenie SNRRSP NFZ Poznań BIP Szpitala System Zarządzania Jakością Ranking Rzeczpospolita 2018 Ranking Rzeczpospolita 2018