Telefon: 68 347 7300
A-   A   A+     A  A

Dzień Ratownictwa Medycznego

bukiet kwiatów Z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego
składamy wszystkim
Pracownikom Ratownictwa Medycznego
najlepsze życzenia zdrowia, wszelkiej
pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.
Dziękujemy za pełne poświęcenie niesienia
pomocy potrzebującym.

Beata Szutta
Naczelna Pielęgniarka
Ewelina Wesołowska
Główna Księgowa
Tadeusz Tofel
Dyrektor SPZOZ w Wolsztynie
Zdjęcia z uroczystości 2018 r.Ratownictwo 2018 Ratownictwo 2018 Ratownictwo 2018 Ratownictwo 2018 Ratownictwo 2018 Ratownictwo 2018