Telefon: 68 347 7300
A-   A   A+     A  A

Podziękowanie pacjenta

Podziękowanie wdzięcznego pacjenta złożone na ręce Pana Dyrektora dla pracowników SPZOZ za uratowanie życia, cudowną opiekę w pięknym i nowoczesnym szpitalu.

Podziękowania pacjent 2018 Podziękowania pacjent 2018 Podziękowania pacjent 2018 Podziękowania pacjent 2018 Podziękowania pacjent 2018